Inicjatywa lokalna – fotorelacje z realizacji projektów 2019

 

 

EKOPIKNIK NA ZIELONYM Celem inicjatywy lokalnej była integracja mieszkańców, edukacja ekologiczna dzieci
oraz propagowanie społecznego projektu OGRODY NOWEJ HUTY realizowanego
przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.
Podczas inicjatywy lokalnej odbyły się m.in.: warsztaty dla dzieci, konkurs na najlepsze ciasto przygotowane przez mieszkańców oraz otwarcie wystawy fotograficznej dot. modernizacji ogrodu przez mieszkańców.
To pierwsza, krakowska inicjatywa lokalna, która odbyła się w maju 2019 r. na os. Zielonym w Nowej Hucie. W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany został piknik sąsiedzki dla wszystkich zaangażowanych przy modernizacji terenu zielonego.

 

 

TURNIEJ PIŁKARSKI HUTA CHAMPIONS LEAGUS 2019 Zawodnicy walczyli o tytuł najlepszej drużyny w Nowej Hucie, za co zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz pamiątkowymi koszulkami z logo turnieju. Zarówno najlepszym drużynom jak i poszczególnym wyróżniającym się zawodnikom zostały wręczone cenne nagrody rzeczowe w postaci plecaków oraz statuetki.
Huta Champions League 2019 to turniej piłkarski organizowany dla lokalnej młodzieży zamieszkującej okolice Nowej Huty, który w 2019 r został zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.
Turniej tradycyjnie odbył się w okresie wakacyjnym, przez sierpień 2019 roku.

 

 

DOŻYNKI OGRODOWE

NA OGRÓDKACH

DZIAŁKOWYCH ROD„WISŁA”

 

W trakcie inicjatywy lokalnej przygotowany został plac zabaw,
odbyły się liczne konkursy, wystąpienia artystyczne i zabawy
dla wszystkich uczestników. Organizacja inicjatywy lokalnej
przyczyniła się do promocji Ogrodu oraz wzmocniło więzi
pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Wszystkie zaplanowane
elementy projektu zostały w pełni zrealizowane.
Dożynki ogrodowe odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w ramach
inicjatywy lokalnej. Udział w wydarzeniu wzięli mieszkańcy
Krakowa oraz działkowcy.

 

 

 

 

 

OGRÓD DESZCZOWY Inicjatywa skierowana była do wszystkich mieszkańców Krakowa, do tych młodszych jak i do dorosłych. Przed instalacją ogrodu zorganizowane było wydarzenie na Facebooku, aby mogli w nim uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Przez wnioskodawców przygotowane zostały również ulotki informacyjne na temat instalacji oraz zalet ogrodów deszczowym. Materiały były rozdawane uczestnikom wydarzenia. Fundacja Fundusz Partnerstwa zaprosił do udziału również wolontariuszy, którzy zadeklarowali pomoc przy instalacji oraz późniejszą pielęgnację nasadzeń w ramach pracy społecznej.
Inicjatywa lokalna polegała na wykonaniu na os. Teatralnym ogrodu deszczowego. Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wniosek zakładał budowę dość prostego w swojej formie ogrodu deszczowego, tak aby pokazać mieszkańcom, że sami mogą tworzyć w okolicy, w której mieszkają tego typu proste ogrody deszczowe przy rynnach.
 

 

Fot. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

 

 OGRÓD RÓŻANY ROZPROSZONY Działania podjęte w ramach inicjatywy lokalnej poprzez  wspólne nasadzenie róż objęły teren między ulicami Stefana Żeromskiego oraz Edwarda Rydza-Śmigłego. Na wskazanym terenie posadzonych zostało 1300 sztuk krzewów róż. Dobór gatunków oraz układ kolorystyczny nasadzeń dostosowany został do obowiązujących założeń utrzymaniowych.
W inicjatywę lokalną wnioskodawcy zaangażowali również młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.
Ogród różany rozproszony – inicjatywa lokalna polegająca na obsadzeniu różami rabat wzdłuż Alei Róż. Wnioskodawcy w swojej koncepcji nawiązywali do obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty oraz jak wskazali również we wniosku odniesienie do historycznych nasadzeń w postaci krzewów różanych, które według koncepcji Anny Ptaszyckiej stanowiły dopełnienie założeń architektonicznych Nowej Huty.

 

 

 

PIĘKNA FATIMSKA Przy sadzeniu drzew i krzewów uczestniczyły całe rodziny. Mieszkańcy zadbali również o poczęstunek, który był bardzo miłą częścią wydarzenia, pozwolił na sąsiedzkie rozmowy i zacieśnianie znajomości. Mieszkańcy zapoznali się z ideą inicjatywy lokalnej, która pozwala z jednej strony na realizację zielonych pomysłów w lokalnej przestrzeni, z drugiej sprzyja rozwijaniu więzi w społeczności mieszkańców.
Wspólnie mieszkańcy posadzili 2 drzewa oraz 80 krzewów jaśminowca oraz lilaka.
Inicjatywa lokalna pn. Piękna Fatimska to z jednej strony zmiana przestrzeni oraz poprawa estetyki zagospodarowanego miejsca, z drugiej strony osiągnięty został bardzo ważny cel społeczny. W wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny, a pobliscy mieszkańcy skupieni zostali wokół wspólnej idei, mając okazję do lepszego poznania się i zacieśnienia sąsiedzkich więzi.

 

Fot.: Renata Połomska

 

OGRÓDEK DLA SĄSIADKI W wydarzeniu wzięli udział dorośli oraz młodzież, która z dużym zaangażowaniem włączyła się w sadzenie. Inicjatywa była więc okazją do wspólnej pracy społecznej, której efekty będą cieszyć okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniu zdobyli również informacje jak korzystać z narzędzia jakim jest inicjatywa. Posadzonych zostało ponad 100 krzewów oraz 4 drzewa, które w istotny sposób zmieniły estetykę zagospodarowanego miejsca.
Inicjatywa lokalna – Ogródek dla sąsiadki pozytywnie wpłynęła na przestrzeń osiedla Jagiellońskiego w pobliżu bloku nr 35. Była również okazją do integracji mieszkańców, którzy podpisując się pod wnioskiem wyrazili opinię, że w ich najbliższym otoczeniu brakuje zieleni i kwitnących kwiatów.
 
ZIELONY RUCZAJ Czas podczas pikniku zapewnili, zaproszeni przez wnioskodawców, strażacy z zastępu OSP Kostrze. Dzieci miały więc okazję do zwiedzenia wozu strażackiego, przejścia toru przeszkód oraz zabawy w „gaszenie pożaru”. Wnioskodawcy od samego początku byli bardzo mocno zaangażowani w organizację całego wydarzenia, począwszy od spotkań z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej, po akcję informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych oraz na osiedlu Europejskim. Inicjatywa miała bardzo szeroki zasięg wśród lokalnej społeczności.
Inicjatywa polegała na posadzeniu na os. Europejskim na Ruczaju 15 szt. drzew oraz około 50 szt. krzewów. Akcja sadzenia połączona była z piknikiem sąsiedzkim, w którym uczestniczyli zaangażowani w wydarzenie mieszkańcy. W inicjatywie wzięło udział bardzo dużo dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami sadziły krzewy i drzewa. Dorośli uczestnicy akcji zadbali o to, aby dzieci miały swoje narzędzia oraz rękawiczki.

Fot.: Anna Wrzesień

OSOBLIWE ŹRÓDŁO INFORMACJI ZESŁAWIC I KANTOROWIC
Inicjatywa lokalna, której celem  była aktywizacja, integracja formacji i osób działających na rzecz społeczności lokalnej poprzez wspólne tworzenie gazetki.

 

MOJA MŁODOŚĆ – MOJE WSPOMNIENIA – CYKL 5 SPOTKAŃ Z SENIORAMI

Ogółem na przełomie listopada i grudnia 2019 r. odbyło się pięć spotkań z seniorami, w cyklu jedno – dwugodzinne spotkanie w tygodniu, przez cztery tygodnie oraz jedno spotkanie warsztatowe 4 – godzinne. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym we wniosku harmonogramem, w trzech blokach tematycznych:

  • wspomnienia – moja młodość, moja praca – spotkanie 25 listopada 2019 r.
  • spotkanie z kulturą – zwiedzanie wystawy Muzeum Nowej Huty oraz schronów pod Muzeum – dyskusja – spotkanie 3 grudnia 2019 r.
  • rozrywka – trzy spotkania z seniorami

Spotkania z seniorami poprzedziły działania organizacyjne, tj. promocja inicjatywy wraz z rekrutacją uczestników oraz przygotowania programu poszczególnych spotkań i potrzebnych materiałów, przygotowanie każdorazowo sali do spotkań.
Trwały również poszukiwania i uzgodnienia z osobami, które poprowadziłyby spotkania lub wzbogaciły je swoimi występami.
Prace te zostały wykonane przez wolontariuszy, w większości członków stowarzyszenia Złota Jesień Hutnika oraz pracowników Muzeum Nowej Huty, którzy nas wspierali, również społecznie poza swoimi godzinami pracy.

Ogółem we wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 206 osób (planowane 150 osób), w tym 90 osób indywidualnych, 30 osób było na co najmniej trzech spotkaniach. Średnia wyniosła 43 osoby, a były i spotkania po 50 osób. Świadczy to o potrzebie organizacji tego typu inicjatyw oraz o dobrym poziomie i trafionej tematyce spotkań.

Inicjatywa lokalna „Moja młodość – moje wspomnienia” to inicjatywa mieszkańców Krakowa, zaadresowana do seniorów, w szczególności – byłych pracowników Kombinatu.
Patronujące inicjatywie Stowarzyszenie „Złota Jesień Hutnika” przy współpracy z Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Gminy Miejskiej Kraków zorganizowało spotkania dot. historii Kombinatu oraz warsztaty tematyczne.