Dyskusja publiczna dot. projektu planu obszaru “Tonie – Zachód”

W poniedziałek, 19 czerwca 2017 r., o godz. 16.30 w Sali im. Józefa Dietla Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Tonie – Zachód”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 12 czerwca 2017 r. do 11 lipca 2017 r. (z wyjątkiem: 15 czerwca, sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 12:30 – 14:30,
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Tonie – Zachód” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.