“Stradom” – dyskusja publiczna

W środę, 26 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Stradom”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt, oraz z wyjątkiem dnia 2 maja) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 14:00 – 16:00,
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 – 14:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Zobacz więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Stradom” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.