Do 1 kwietnia złóż wniosek do Studium

We wtorek, 19 lutego o godz. 17.00 w sali obrad UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 obędzie się spotkanie informacyjne dla radnych dzielnicowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do którego mieszkańcy złożyli już 7300 wniosków. Jeszcze do 1 kwietnia każdy ma szansę wypowiedzieć się o mieście i jego poszczególnych funkcjach w przyszłości.

Ostatnia zmiana aktualnie obowiązującego Studium nastąpiła w 2014 r. Nowe ma „zaplanować” miasto do 2050 r. Trzeba je przygotować z kilku powodów. Po pierwsze, Kraków jest teraz większy – kilka lat temu do miasta włączono 4,6 ha terenu leżącego do tej pory w granicach administracyjnych gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Studium z założenia musi obejmować cały obszar gminy, a w tej chwili tak nie jest. Po drugie, ten podstawowy dokument planistyczny musi odzwierciedlać dynamiczny rozwój miasta i jego metropolitalny charakter. Nie bez znaczenia są także liczne wnioski mieszkańców, którzy chcą zmiany granic pomiędzy terenami wolnymi od zabudowy i terenami inwestycyjnymi. Poza tym w ubiegłym roku weszła w życie tzw. ustawa lex deweloper, która daje nowe możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych – wielo i jednorodzinnych – już nie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale właśnie zapisy Studium. Nowe Studium musi również i tę kwestię uwzględnić.

Mieszkańcy mogą aktywnie włączyć się proces sporządzania Studium składając wniosek. Można to zrobić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze)
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek do Studium oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Źródło: kraków.pl

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.