Dla wybranych obszarów przyrodniczych Krakowa

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o z dnia 3 września 2018 r. o etapowaniu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” w podziale na trzy etapy: A , B i C.

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CVIII/2844/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” będzie sporządzany w trzech etapach: A, B i C.

W skład części obszaru planu miejscowego przewidzianego do sporządzenia w ramach etapu A wchodzą obszary oznaczone na załączniku graficznym numerami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 175, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215.

W skład części obszaru planu miejscowego przewidzianego do sporządzenia w ramach etapu B wchodzą obszary oznaczone na załączniku graficznym numerami: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 111, 112, 113, 126, 134, 135, 136, 138, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 206, 209.

W skład części obszaru planu miejscowego przewidzianego do sporządzenia w ramach etapu C wchodzi obszar oznaczony na załączniku graficznym numerem 55.

Granice obszaru objętego planem z wyszczególnieniem etapów sporządzania planu miejscowego, szczegółowo określa załącznik graficzny określa załącznik graficzny.
Więcej informacji na miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” można znaleźć TUTAJ.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.