Dialog obywatelski w Krakowie – Ewaluacja Centrum Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem dydaktyczno-naukowym, realizowanym wspólnie przez dwa instytuty WZiKS UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

Przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy (2015-2018), a jego główny cel polega na obserwacji i diagnozie relacji pomiędzy władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywaniu rekomendacji działań usprawniających tę współpracę. Badania prowadzone przez ODO skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Niniejsza publikacja jest czwartym opracowaniem diagnozującym kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie, która została przygotowana przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W opracowaniu prezentowane są wyniki badań prowadzonych w ramach projektu “Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego”.

Zapraszamy do lektury !

 

 

 

Źródło: MOWIS w Krakowie/ngo.krakow.pl

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.