Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. dokumentu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się szeroko rozumianą polityką społeczną na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w szczególności prosi o przekazywanie informacji na temat:
– kluczowych obszarów, które wymagają pogłębienia diagnozy;
– źródeł danych, z których można skorzystać prowadząc analizy diagnostyczne w poszczególnych obszarach;
– danych do diagnozy.

Pomocniczo załączono raport sprawozdawczy z realizacji Strategii za lata 2015-2019 dostępny TUTAJ.
Obowiązującą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 możną znaleźć TUTAJ.

Informacje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r. na:
– adres poczty elektronicznej: sr@mops.krakow.pl
– numer faksu: 12 616 54 28
– osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30–529 Kraków, tel. 12 616 53 56

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne ekspertów, które zostaną przeprowadzone:
– w piątek 3 lipca 2020 r. w godzinach 8:00–11:00
– we wtorek 7 lipca w godzinach 12:00–15:00
– w czwartek 9 lipca 2020 r. w godzinach 10:00–13:00
– w środę 15 lipca 2020 r. w godzinach 12:00-15:00

Eksperci dyżurować będą pod numerami telefonów: 12 616 54 76 oraz 726 204 193.
Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.