“Bronowice – Stelmachów” – dyskusja publiczna

W czwartek, 30 listopada 2017 r., o godz. 16.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Bronowice – Stelmachów”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do wglądu w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 13:30 – 15:30
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Bronowice – Stelmachów” można znaleźć TUTAJ.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.