„Kolna – Obszar Łąkowy” – dyskusja publiczna

W środę, 12 lipca 2017 r., o godz. 16.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– środy: 13:30 – 15:30
– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 10:00 – 12:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.