Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Najnowsze informacje !
Aktualności
Strona główna next Aktualności
Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2017.04.27 10:40

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – spotkanie z mieszkańcami

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – spotkanie z mieszkańcami

2017.04.25 09:34

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się zorganizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, Zarząd Zieleni

Planowanie przestrzenne obszar

Planowanie przestrzenne obszar "Azory - Park" – ponowne wyłożenie części planu

2017.04.24 12:02

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Trzeci kwietniowy dyżur eksperta dot. promieniowania elektromagnetycznego

Trzeci kwietniowy dyżur eksperta dot. promieniowania elektromagnetycznego

2017.04.24 09:59

W środę, 26 kwietnia 2017 r., w godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 odbędzie się dyżur eksperta dla mieszkańców Krakowa dotyczący ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
 

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Stradom"

2017.04.24 09:47

W środę, 26 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Stradom".