Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Najnowsze informacje !
Aktualności
Strona główna next Aktualności
Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Skład Solny"

2017.04.11 08:08

W czwartek, 13 kwietnia 2017 r., o godz. 15.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Skład Solny".

Planowanie obszaru

Planowanie obszaru "Tonie - Jurajska" – wyłożenie projektu planu

2017.04.07 13:13

Wyłożenie do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Jurajska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Planowanie przestrzenne obszar

Planowanie przestrzenne obszar "Kazimierz" – wyłożenie części planu

2017.04.07 12:08

Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wydłużenie terminu

2017.04.07 10:56

Przedłużenie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Raport z konsultacji projektu uchwały RMK w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Raport z konsultacji projektu uchwały RMK w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

2017.04.06 14:32

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji projektu uchwały RMK w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.