Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Najnowsze informacje !
Aktualności
Strona główna next Aktualności
Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – dyżur konsultacyjny

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – dyżur konsultacyjny

2017.04.28 11:02

W czwartek, 4 maja 2017 r., w godzinach od 16.00 do 20.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się dyżur ekspertów przeprowadzony w ramach konsultacji dotyczących projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030”.

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2017.04.27 10:40

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – spotkanie z mieszkańcami

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017-2030 – spotkanie z mieszkańcami

2017.04.25 09:34

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się zorganizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, Zarząd Zieleni

Planowanie przestrzenne obszar

Planowanie przestrzenne obszar "Azory - Park" – ponowne wyłożenie części planu

2017.04.24 12:02

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Trzeci kwietniowy dyżur eksperta dot. promieniowania elektromagnetycznego

Trzeci kwietniowy dyżur eksperta dot. promieniowania elektromagnetycznego

2017.04.24 09:59

W środę, 26 kwietnia 2017 r., w godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 odbędzie się dyżur eksperta dla mieszkańców Krakowa dotyczący ochrony przed polami elektromagnetycznymi.