Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Najnowsze informacje !
Aktualności
Strona główna next Aktualności next Wypowiedz się na temat strategii rozwoju kultury w Krakowie!

Wypowiedz się na temat strategii rozwoju kultury w Krakowie!

AA

2009.12.07 09:36

W związku z realizacją prac zmierzających do przygotowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w wyznaczeniem celów strategicznych dla rozwoju kultury w naszym mieście.


W odpowiedzi na toczącą się od dłuższego czasu dyskusję, dotyczącą rozwoju kultury w Krakowie, w listopadzie 2008 r., Uchwałą Nr LVII/739/08, Rada Miasta Krakowa zainicjowała prace nad ustaleniem kierunków rozwoju kultury w Krakowie.


W wyniku licznych dyskusji podjęto decyzje o przygotowaniu dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”. Prace rozpoczęto od sformułowania diagnozy stanu kultury w Krakowie. W pierwszym kwartale 2009 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem zakresu diagnozy, ustalono metodologię i plan mającego powstać raportu. Następnie podjęto działania w kierunku pozyskania danych do analiz i opracowań sektorowych.


Uznając, iż najważniejsze kierunki rozwoju kultury w Krakowie wymagają wypracowania w drodze szerokiej dyskusji zainteresowanych środowisk, powołany został Konwent ds. Rozwoju Kultury w Krakowie, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele środowisk twórczych, reprezentujący różne sektory kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz krakowskie środowiska uniwersyteckie.


Na pierwszym spotkaniu Konwentu, 1 czerwca 2009 r., przedstawiono wstępną ocenę stanu kultury w Krakowie. W okresie od 9 października do 6 listopada 2009 r. zorganizowano siedem spotkań sektorowych, w ramach których doszło do ciekawych, często gorących dyskusji o kondycji kultury w Krakowie, zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i programowym.


Pozyskane opinie i stanowiska zostaną wykorzystane zarówno do analiz i opracowań sektorowych, jak i analizy SWOT, będącej punktem wyjściowym dla opracowania przyszłej strategii. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 zostanie przedstawiony w terminie do dnia 31 marca 2010 roku.


Zapraszamy Państwa do dyskusji na FORUM nad kierunkami rozwoju kultury w Krakowie i do wypełnienia ANKIETY, a także do przesyłania uwag na adres e-mail: Boguslawa.Presz@um.krakow.pl