Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Najnowsze informacje !
Aktualności
Strona główna next Aktualności next Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

AA

2017.05.19 08:37

We wtorek, 23 maja 2017 r., o godz. 15.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej".

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do wglądu w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej informacji na temat projektu planu miejscowego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć TUTAJ.