Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Strona główna
Strona główna next Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego"

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego"

AA

2017.03.20 12:25

W czwartek, 23 marca 2017 r., o godz. 16.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego".

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 13 marca do 10 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: 13:30 - 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zobacz więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.