Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Strona główna
Strona główna next Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "osiedle Kurdwanów"

Dyskusja publiczna dot. projektu planu miejscowego obszaru "osiedle Kurdwanów"

AA

2017.03.20 11:55

We wtorek, 21 marca 2017 r., o godz. 16.30 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "osiedle Kurdwanów".

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do wglądu w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.
- własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zobacz więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru "osiedle Kurdwanów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.