Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
2010
Konsultacje Społeczne next Zakończone konsultacje next 2010 next Konsultacje społeczne dot. przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej

Konsultacje społeczne dot. przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej

AA

2010.08.02 08:30

Urząd Miasta Krakowa w dniach 30 czerwca – 30 lipca 2010 r. przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej, dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.


Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kantorowickiej została zakupiona przez Gminę Miejską Kraków w 2008 roku od Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego „POLAN” sp. z o.o. w Krakowie z przeznaczeniem przebudowy budynku hotelowego na cele mieszkalne. W tym samym roku, Gmina Miejska Kraków uzyskała decyzję ustalającą warunki zabudowy. 


W 2009 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla „ Przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej”.


W wyniku przetargu dokumentację projektową wykonała spółka MIASTO PROJEKT-CIESZYN sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Dokumentacja ta stanowiła podstawę do uzyskania w sierpniu 2009 r. pozwolenia na budowę.


W 2010 roku nieruchomości został nadany numer porządkowy - ul. Kantorowicka „46 b” (zawiadomienie znak GD-04-2.7411-4-24/10). 

 

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku hotelowego położonego na działce Nr 473/109 oraz wykonanie przyłączy do budynku w obrębie działek 497/5, 473/105, obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta –Kraków.


W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie 30 lokali mieszkalnych w tym 4 mieszkania dla niepełnosprawnych. Mieszkania te, to lokale 1, 2 lub 3 pokojowe z kuchnią lub wnęką kuchenną oraz łazienkami. Będą one w pełni wykończone i wyposażone. Ich odbiór planowany jest na styczeń 2012 roku.


Przebudowa wymagać będzie ingerencji w konstrukcję budynku (budowa pionów wentylacyjnych, budowa dodatkowej klatki schodowej wewnątrz budynku). Jednak nie spowoduje ona zmiany gabarytów budynku.


W całym budynku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, budynek zostanie ocieplony i wytynkowany, co wpłynie na poprawę nie tylko parametrów technicznych, ale również na jego wygląd.


Zagospodarowanie działki nie ulegnie istotnej zmianie. Głównym założeniem przy dostosowaniu zagospodarowania terenu do wymogów stawianych budynkom mieszkalnym wielorodzinnym było zachowanie istniejącej zieleni. W obrębie działki zostanie zrealizowany plac zabaw dla dzieci. Planuje się również wybudowanie wiaty śmietnikowej w rejonie wjazdu na teren posesji oraz uzupełnienie ogrodzenia od strony wschodniej.


Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidywane jest na sierpień 2010 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2012 roku.

 

               
 

jeśli masz pytania dotyczące tego projektu, wypowiedź się: wyślij zapytanie
Pliki do pobrania
Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy budynku hotelowego przy ul. Kantorowickiej w Krakowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
zarządzenie nr 1542/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zadania pn. „Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej”
Projekt zagospodarowania działki
Komentarze
Aby dodać komentarz musisz się zalogować