Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
2009
Konsultacje Społeczne next Zakończone konsultacje next 2009 next Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongresowego wraz z przebudową ulic wokół Centrum

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongresowego wraz z przebudową ulic wokół Centrum

AA

2009.06.18 12:00

Centrum Kongresowe powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Grunwaldzkiego u zbiegu ulic Konopnickiej i Monte Cassino. Będzie to nowoczesny obiekt o funkcji kongresowo - koncertowej spełniający  wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy akustyki i mechaniki widowiskowej.

 

W wyniku przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji UMK w 2007 roku  międzynarodowego  konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Kongresowego wyłoniony został zespół projektowy: Ingarden & Ewy - Architekci, z Krakowa oraz Arata Isozaki & Associates z Tokyo.  Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przewiduje następujące funkcje:

 • Sala Audytoryjna z modułową estradą dla imprez o różnej skali: od  943 widzów (koncerty symfoniczne) do około 2092 miejsc (duże kongresy), 
 • Sala Duża  na 600 miejsc, przewidziana dla realizacji mniejszych projektów kongresowych, koncertów oraz spektakli muzycznych i teatru dramatycznego,
 • wielofunkcyjna Sala Kameralna  na 300 miejsc,
 • zespół sal konferencyjnych o powierzchni około 500m,
 • wielofunkcyjna Sala Wystawowa,
 • trzypoziomowe foyer z widokiem na Wisłę i Wawel,
 • zaplecze gastronomiczne, zaplecze komercyjne,
 • Centrum Prasowe, Recepcja VIP,
 • parking podziemny na około 360 miejsc, podjazdy dla samochodów i autokarów.

 

Przebudowa układu drogowego wokół Centrum Kongresowego:

Projektowany układ ulic obejmuje ulice lokalne: Bułhaka, Wierzbową, stary przebieg ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Wierzbową w kierunku południowym oraz z ulice dojazdowe: przedłużenie ul. Twardowskiego (wzdłuż południowej ściany budynku Centrum Kongresowego, ul. Barską, Wygraną, stary przebieg ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Wierzbową w kierunku północnym.

W budynku Centrum Kongresowego przewiduje się budowę dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego dla samochodów osobowych o łącznej liczbie stanowisk postojowych równej 355 z rampą wjazdową zlokalizowaną we wschodniej części budynku. Łącznie na terenie inwestycji przewiduje się budowę 453 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 98 w parkingach lub zatokach postojowych naziemnych oraz 355 w parkingu podziemnym pod obiektem Centrum Kongresowego. Ponadto przewiduje się budowę parkingu dla autobusów z 9 stanowiskami postojowymi. (Szczegółowy opis koncepcji układu ulic do obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego zobacz: pliki do pobrania poniżej).

 Projekt przebudowy ulic przygotowany przez Pracownię Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans.


Projekt budowy Centrum Kongresowego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wartość projektu to 357 mln 539 tys. złotych, w tym wysokość unijnego dofinansowania to 82 mln 930 tys. złotych.


 
Przewidywane terminy realizacji inwestycji:

 • Budowa Centrum Kongresowego - harmonogram prac: umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad budową Centrum Kongresowego podpisana została 20 maja 2008 roku. Po podpisaniu umowy wykonane zostały badania geologiczne, sondażowe badania archeologiczne,  inwentaryzacja zieleni oraz projekt przeniesienia kapliczki. Dnia 6 sierpnia 2008 Gmina Kraków podpisała pre-umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy Centrum Kongresowego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 20 mln euro. Opracowano projekty przebudowy uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanym obiektem. W chwili obecnej trwają prace nad projektem budowlanym Centrum oraz przebudową układu komunikacyjnego wokół Centrum. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę obiektu kubaturowego to październik 2009r. Po uzyskaniu w/w pozwolenia projektanci przystąpią do prac nad projektem wykonawczym. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie stanu surowego obiektu planowane jest w pierwszej połowie 2010 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na koniec 2010 roku. Rozpoczęcie prac wykończeniowych planowane jest na czerwiec 2011. Zakończenie prac i oddanie do użytku planowane jest na 2013 rok.
 • Przebudowa układu drogowego wokół Centrum: do końca 2009 roku planuje się uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy terminala autobusowego i miejsc parkingowych; przebudowanie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej.

 

Zobacz też:

 

Konsultacje społeczne:
W ramach konsultacji organizowano dyżury konsultacyjne oraz spotkania projektantów i przedstawicieli Miasta z mieszkańcami dzielnicy oraz innymi podmiotami i instytucjami znajdującymi się pod wpływem planowanej inwestycji. W trakcie konsultacji można było obejrzeć przygotowaną wystawę przedstawiającą  wizualizacje Centrum Kongresowego oraz mapy z układem drogowym a także  makietę  Centrum Kongresowego. Mieszkańcy mieli również możliwość spotkania z Krzysztofem Ingardenem i Jackiem Ewy - projektantami Centrum Kongresowego oraz przedstawicielem Pracowni Altrans projektującej układ ulic dla obsługi Centrum.

 

19 maja 2009r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Konfederackiej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy Centrum Kongresowego z mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki. W spotkaniu uczestniczyli też projektanci, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Radni Dzielnicy. Głównym tematem spotkania był „Rozwój dzielnicy VIII Dębniki w kontekście budowy Centrum Kongresowego”. Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze spotkania (patrz poniżej).
 
27 maja 2009r.(środa) w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29 (Osiedle Podwawelskie), odbyło sie kolejne spotkanie konsultacyjne. Zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia transmisji ze spotkania (patrz poniżej).

 

W dniach 29 – 31 maja konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongresowego przeniosły się w plener. Przy Rondzie Grunwaldzkim (w miejscu planowanej inwestycji) przez trzy dni stał namiot, w którym mieszkańcy mogli zobaczyć koncepcję architektoniczno – urbanistyczną, makietę oraz wizualizacje Centrum Kongresowego oraz układu komunikacyjnego wokół Centrum.

Mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania z projektantami, przyjrzenia się terenowi, w którym powstanie inwestycja oraz zobaczenia miejsc, w których dokonane będą zmiany. Każdy odwiedzający nas mieszkaniec otrzymał pełną i rzeczową informację, a co najważniejsze – wyraził swoją opinię, podzielił się z nami swoimi uwagami, przemyśleniami oraz wrażeniami związanymi z planowaną inwestycją.

 

--------------------------------

fot. Centrum Kongresowe, koncepcja: Ingarden & Ewy - Architekci, Kraków; Arata Isozaki & Assiociates, Tokyo.

jeśli masz pytania dotyczące tego projektu, wypowiedź się: wyślij zapytanie
Projekt nowej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Centrum Kongresowego
Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących Budowy Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Centrum
Analiza wpływu inwestycji Centrum
Releacje video
Relacja z konsultacji społecznych dot. budowy Centrum Kongresowego 19.05.2009r.
video

2009-05-19

Relacja ze spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy Centrum Kongresowego z mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki.

Relacja z konsultacji społecznych dot. budowy Centrum Kongresowego 27.05.2009r.
video

28.05.2009 14:40

Relacja z drugiego spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy Centrum Kongresowego z mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki

Komentarze
Autor: pezetel

Dodano: 2009-06-04 23:25:49

1) Sposób podejścia do zagospodarowania obszaru na południe od planowanego Centrum Konferencyjnego jest, delikatnie mówiąc, zaskakujący. Pod hasłem "uporządkowania" tego terenu realizować się ma działania, które zachowują i utrwalają na przyszłość istniejący tu chaos urbanistyczny. Zachowuje się więc istniejącą reliktową zabudowę, rozrzuconą małymi grupkami 1-3 budynków po całym przedmiotowym terenie ale jednocześnie uniemożliwia się jej dalszy rozwój polegający na kontynuowaniu istniejących zaczątków pierzei i utworzeniu zwartych kwartałów zabudowy typu miejskiego. Uniemożliwia się gdyż pomiędzy owe grupki budynków "wciska się" place parkingowe. Tym samym całość ma przybrać formę będącą ni to osiedlem z przerośniętym parkingiem, ni to parkingiem z przerośniętymi budkami parkingowych. Na zainwestowanie (dworzec) przeznacza się fragment zwartego pasa zieleni wzdłuż ul. Konopnickiej tymczasem w centrum "porządkowanego" obszaru pozostawia się obszerną działkę porośniętych dziką zielenią. Tym samym w bezpośrednim otoczeniu prestiżowego obiektu projektuje się przestrzeń substandardową, charakterystyczną dla źle zagospodarowanych terenów terenów składowych lub produkcyjnych a nie “wizytówki miasta”.
2) Jest więcej niż zaskakujące że w samym centrum miasta, cenny teren przeznacza się na naziemny parking jednopoziomowy, będący rozwiązaniem maksymalnie terenochłonnym przy minimalnej osiąganej liczbie stanowisk postojowych. Ten efekt zwiększa jeszcze wspomniane "wciśnięcie" parkingów pomiędzy działki prywatne, przez co nieproporcjonalnie wzrasta ilość ulic koniecznych do ich obsłużenia.
3) Trzeba zaznaczyć że przedmiotowy teren (a dokładniej ulice Barska i Bułhaka) stanowi naturalną trasę pieszą wyprowadzającą z Osiedla Podwawelskiego w kierunku węzła komunikacji publicznej wokół ronda grunwaldzkiego, bulwarów wiślanych, i Starego Miasta. Na tych osiach planuje się inwestycję w wyraźny sposób faworyzującą ruch samochodowy i sprowadzającą pieszego do roli klienta na parkingu przed hipermarketem.
4) Zaprezentowane rozwiązania komunikacyjne dalekie są od minimalizowania wpływu przewidywanego wzmożonego ruchu samochodowego na sąsiadujące tereny mieszkaniowe. Jako szczególnie dotkliwe należy uznać poszerzenie ulicy Barskiej na odcinku pomiędzy zjazdem od ulicy Konopnickiej a ulicą Wierzbową. Poszerzenie to odbywać ma się kosztem starego szpaleru zieleni wysokiej, stanowiącego na tym odcinku jedyną (a przy tym cenną ze względów przyrodniczych i estetycznych) barierę akustyczną odgradzającą od wpływu ul. Konopnickiej. Jakby tego było mało na tym właśnie odcinku projektuje się dworzec autobusowy! Tymczasem przy założonej w projekcie jednokierunkowej obsłudze komunikacyjnej dworca, poszerzanie ulicy Barskiej o dodatkowy pas lewoskrętu, nie jest konieczne i można to odczytać jedynie jako niepotrzebnie uderzające w estetykę przestrzeni miejskiej oraz warunki mieszkaniowe i wygodę ruchu pieszego. Negatywnie z punktu widzenia ochrony terenów mieszkaniowych należy też ocenić samą decyzję przeniesienia dworca z rejonu w pobliżu Ronda Grunwaldzkiego w bezpośredni styk z zabudową mieszkalną Osiedla Podwawelskiego.
5) przeniesienie kapliczki znajdującej się w pobliżu skrzyżowania ulic Barskiej i Bułhaka, w lokalizację pomiędzy ulicą Konopnickiej a ulicę prowadzącą do parkingu podziemnego prowadzi do marginalizacji znaczeniowej i przestrzennej tego obiektu. Stoi to w sprzeczności z zakorzenioną w tradycji praktyką sytuowania tego typu obiektów w miejscach eksponowanych, jako ważnych znaków w krajobrazie. Jako równie nietrafioną należy uznać decyzję nie odnoszenia się do faktu istnienia w sąsiedztwie planowanego dworca autobusowego drugiej kapliczki. Niezależnie od pozostawienia jej poza obrębem terenu inwestycji jej obecność powinna być odpowiednio uwzględniona jako ważny znaczeniowo i kompozycyjnie element kontekstu planowanej inwestycji.

Konkluzja. “Projekt przebudowy ulic dla obsługi Centrum Kongresowego” nosi wyraźne cechy rozwiązania oszczędnościowego, które nie tylko nie poprawia ale pod wieloma względami (funkcjonalnym, estetycznym itd.) pogarsza jakość urbanistyczną przedmiotowego terenu. Zamiast deklarowanego uporządkowania sankcjonuje istniejący tu chaos i utrwala go na przyszłość, sprowadzając zmiany do zwiększenia ilości ulic i wprowadzenia na tereny zielone parkingów. O ile więc położono duży nacisk na odpowiedni wybór rozwiązania architektonicznego dla budynku Centrum Kongresowego (konkurs) o tyle, zajmujący dwukrotnie większy obszar, przyległy teren potraktowano jako zwykłą inwestycję drogową a nie fragment miasta wymagający odpowiedniego ukształtowania.
Autor: javor

Dodano: 2009-05-31 19:43:30

Co nie znaczy, że forum nie jest potrzebne. Hamulcowym całej inwestycji, a przynajmniej jej części drogowej, mogą stać prywatne grunty, leżące w starym odcinku ulicy Konopnickiej. Próba ich wywłaszczenia może zakończyć się ciągnącym się latami sporem, w który zostaną wciągnięci np. ekolodzy, powstaną „komitety społeczne” etc. Wydaje się, że jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest ich wykupienie, lub ograniczenie projektu drogowego do działek będących własnością Gminy.
Autor: admin

Dodano: 2009-05-29 14:19:18

Bardzo dziękuję za uwagi i komentarze. Jako administrator mogę odnieść się do kwestii technicznych. Brak informacji o aktywacji konta poprzez link przesłany na konto e-mail to rzeczywiście błąd z mojej strony. Po uwadze javora informacja taka została dodana. Mam nadzieję, że rejestracja na serwisie będzie teraz łatwiejsza. Zachęcam internautów do przesyłania swoich uwag odnośnie funkcjonowania serwisu, postaram się dostosowywać go do potrzeb mieszkańców.
Komentarze i posty na forum zostały przekazane do Wydziału Inwestycji (który jest odpowiedzialny za budowę Centrum Kongresowego) oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (odpowiedzialnego za realizację układu drogowego wokół Centrum).
Administrator
Autor: javor

Dodano: 2009-05-28 22:05:50

Mam wrażenie, ze tzw. konsultacje społeczne są fikcją i że wszystko w sprawie projektu CK już zostało z góry ustalone. O braku koncepcji zagospodarowania otoczenia CK już wypowiadano się na tym forum oraz na tzw. „spotkaniach konsultacyjnych”. Urzędnicy na wszystko mają odpowiedź, zaś na pytania kłopotliwe nie odpowiadają. Zastanawiające są działania UMK w temacie inwestycji drogowej wokół CK, ponieważ jak wynika z relacji z 28 maja, projektant tego „cacka”, twierdzi, że grunty zostaną wykupione, po czym okazuje się, że już zaplanowano wywłaszczenie. Opowieści o możliwości zastosowania ZRID można włożyć między bajki, ponieważ stosowanie tej ustawy wymaga spełnienia szeregu warunków i wbrew pozorom nie jest takie proste. Czy pisanie na tym forum w ogóle ma sens ? Osobiście wątpię, bo nikt ze strony UMK nie odpowiada na posty, czyli klasycznie „gadał dziad do obrazu”. Konsultacje się odbędą, a Urząd i tak zrobi swoje.
Na marginesie – na stronie rejestracji brak informacji, że logowanie wymaga kliknięcia na link wysłany e-mailem . Czyżby zrobiono to specjalnie aby ograniczyć ilość postów ?
Autor: alex

Dodano: 2009-05-21 13:24:24

Miał być drugi etap konkursu na zagospodarowanie otoczenia Centrum Kongresowego, tymczasem zastąpiono go dość mizernym projektem niewielkich parkingów, które nie rozwiązują problemów komunikacyjnych w rejonie tej bądź co bądź prestiżowej inwestycji. Działka pomiędzy ulicami Bułhaka, Wierzbowej, Barskiej i dawnej ulicy Konopnickiej o powierzchni prawie 1 ha jest idealnym miejscem na reprezentacyjny hotel z podziemnym parkingiem na np. 1000 miejsc postojowych. Zamiast tego mamy naziemne parkingi na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Wydaje się, że szkoda tego terenu na takie rozwiązania komunikacyjne. Niestety Gmina Kraków nie podjęła z właścicielami działek w tym rejonie jakichkolwiek negocjacji na temat ewentualnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie podjęto nawet rozmów na temat wykupu działek pod już zaprojektowane parkingi, pomijając fakt, iż projekt narusza zasady prawa budowlanego. Wydaje się, że w projekcie zagospodarowania otoczenia Centrum Kongresowego zabrakło wyobraźni i rozmachu a przede wszystkim dobrej woli do rozmów z właścicielami gruntów i znalezienia rozwiązania na miarę tego przedsięwzięcia. Być może nie jest jeszcze za późno na zmianę tej koncepcji.
Autor: jakubk

Dodano: 2009-05-13 14:05:26

Dlaczego taki mały parking? Dla przykładu Galeria Kazimierz ma parking na 1800 miejsc. Owszem inna funkcja ale porównanie jest i tak porażające. Z założeń koncepcji wynika, że grupa jednoczesnych uzytkowników centrum może przekraczać 2000 osób, więc przewidziana ilość miejsc parkingowych może być nie wystarczająca. Ponadto dlaczego nie rozwazyć, aby parking przy centrum spełniał równiez rolę parkingu dostępnego nie tylko dla jego gości, ale dla mieszkańców i osób które chca pozostawić samochód w tej części miasta? Przecież Kraków koniecznie potrzebuje nowoczesnych parkingów, a szkoda zmarnować taką szanse jak uczyniono to w przypadku opery. Dodatkowo bardziej pojemny parking mógłby posłuzyć dla obsługi imprez plenerowych na bulwarach wiślanych takich jak wianki czy parada smoków - kiedy to zawsze jest problem z pozostawieniem samochodu a miejsca postojowe w strefie "c" od jubilata po ul. karmelicką i na dębnikach nie wystarczają.
Aby dodać komentarz musisz się zalogować