Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
Aktualne konsultacje
Konsultacje Społeczne next Aktualne konsultacje
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

2017.03.14 12:00

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 14 do 27 marca 2017 r.

Forum na Rzecz Czystego Powietrza

Forum na Rzecz Czystego Powietrza

2016.02.05 14:39

W czwartek, 4 lutego 2016 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie odbyła się inauguracja „Forum Na Rzecz Czystego Powietrza” – cyklu  spotkań tematycznych, służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę  jakości powietrza w Krakowie.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2013.01.07 14:13

24 września 2012 r. zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W szesnastoosobowej Radzie zasiada ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu - po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
 

Planowanie przestrzenne Krakowa

Planowanie przestrzenne Krakowa

2010.07.16 13:00

W tym dziale znajdziesz informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Rewitalizacja w Krakowie

Rewitalizacja w Krakowie

2009.05.04 11:08

Rewitalizacja łączy w sobie elementy planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja - odnowa miast to proces wielokierunkowy, rozłożony w czasie. Jego horyzont nie zamyka się w ramach jednej kadencji samorządu - zwykle obejmuje dziesięć do piętnastu lat, a w szczególnych przypadkach - nawet więcej.

Głos mieszkańców odgrywa istotną rolę w tworzeniu programów rewitalizacji. W tym dziale zamieszczamy raporty z przeprowadzonych konsultacji oraz badań społecznych.

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

29.02.2012 09:10

W tym dziale znajdziesz informacje na temat działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.