Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
Aktualne konsultacje
Konsultacje Społeczne next Aktualne konsultacje
Forum na Rzecz Czystego Powietrza

Forum na Rzecz Czystego Powietrza

2016.02.05 14:39

W czwartek, 4 lutego 2016 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie odbyła się inauguracja „Forum Na Rzecz Czystego Powietrza” – cyklu  spotkań tematycznych, służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę  jakości powietrza w Krakowie.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2013.01.07 14:13

24 września 2012 r. zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań Rady należą w szczególności: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

2012.02.29 09:10

W tym dziale znajdują się informacje na temat działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Planowanie przestrzenne Krakowa

Planowanie przestrzenne Krakowa

2010.07.16 13:00

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Rewitalizacja w Krakowie

Rewitalizacja w Krakowie

2009.05.04 11:08

Pojęcie „rewitalizacji", czy też rzadziej stosowane w Polsce określenie „odnowa miast", jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do takich pojęć jak: rehabilitacja, rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja, regeneracja, konserwacja, rekultywacja, sanacja, remont itp. Rewitalizacja łączy w sobie elementy planowania przestrzennego, Rozwoju gospodarczego, i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.